Medborgarforskning

 

Välkommen!

omslag

 

  • Hur mycket slump är det att vi finns till?

  • Finns det andra planeter som liknar jorden?

  • Kan man resa till en annan stjärna?

  • Är vi ensamma i universum - i så fall varför?

  • Eller kan vi få kontakt med en utomjordisk civilisation - och vill vi?

 

Några av svaren på dessa fascinerande frågor kan du hitta i min bok "Jakten på liv i universum", utgiven på Karavans förlag. På denna sida finns utvidgningar och bakgrundsmaterial till boken i form av litteraturtips och länkar till information på nätet. Flera områden som berörs utvecklas mycket snabbt, icke minst angående exoplaneter. Aktuell information är tillgänglig här, också med hjälp av nyhetsflöden från olika källor.

I vänstermenyn finns en motsvarighet till bokens kapitel, där hittar man en liten introduktion och kortare nyhetsartiklar. Välkommen att ge synpunkter i kommentarsfälten. Det finns också ett antal frågeställningar att grubbla på och tillfälle till att ge sin egen åsikt.

I januari 2015 kom ett nytryck av den svenska boken med vissa uppdateringar. I början av 2016 kom en engelsk uppdaterad version, utgiven av Springer (New York). 

 

Errata

Det är svårt att helt undvika alla fel som kan uppstå vid författandet och produktionen av en bok. 

Här kommer successivt att ges de korrigeringar och förtydliganden som kan behövas. Dessa gäller för den första tryckningen. I januari 2015 utkom en andra tryckning, där nedanstående fel (förhoppningsvis) ska vara korrigerade. 

 

Sidan 61, längst ner Beagle 2 var inte en egentlig marsbil, utan en stationär farkost. Ett av experimenten ("mullvaden") kunde dock långsamt förflytta sig.
Sidan 74, andra stycket Huygens lösgjorde sig den 25 december och gled den 14 jan in i Titans atmosfär och landade.
Sidan 78, längst ner andra stycket
Bild 44 visar förloppet under 100 000 år, inte 150 000 år.
Sidan 98, tredje stycket Hobby-Everly-teleskopet ska vara Hobby-Eberly-teleskopet
Sidan 120, sista meningen
Hänvisningen till s 125 ska vara till s 119.
Sidan 140, andra stycket Figurreferensen skall vara till figur 91 på samma sida, inte till figur 62.
Sidan 146, bild 94
Några linjer som förbinder boxarna har fallit bort. Den korrekta figuren finns här.
Sidan 158, tredje stycket Den första pulsaren upptäcktes redan 1967.
Sidan 161, första stycket Stravinsky ska ha svensk stavning, Stravinskij.
Sidan 168, tabell 3
Radiomeddelandet Across the Universe skickades mot Polstjärnan. Polstjärnan ligger i stjärnbilden Lilla Björnen, inte Stora Björnen.
Sidan 182, rad 4
Saknas ordet "vi"
Sidan 237, andra stycket Jämförelsen mellan interplanetära och stellära avstånd är felaktig, 3700 gånger avser planetsystemets storlek i förhållande till avståndet till den närmaste stjärnan. Den är i själva verket ca 260 000 gånger längre bort från jorden än vad solen är.
Sidan 241, längst ner "..lyfta laster ur jordens magnetfält", ska vara "..lyfta laster ur jordens gravitationsfält".
Sidan 253, första stycket "På Merkurius avstånd från jorden..." ska vara  "På Merkurius avstånd från solen..."
Sidan 268, andra stycket
Bild 140 ska ändras till bild 142.
Sidan 273, nederst "strängkvartett" ska vara "stråkkvartett".

Bloggar

Organisationer

Fler artiklar...

  1. Tidskrifter
  2. Några boktips
TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT