Peter Linde: Föreläsningar

PL2020

När jag som 11-åring för  första gången såg månen genom ett litet teleskop satte det djupa spår. Men knappast insåg jag då att hela mitt framtida liv på många sätt skulle formas av den upplevelsen. Det blev en hobby som så småningom skulle utvecklas till ett yrke som ledde mig till exotiska platser, ofta ganska högt belägna. Så är det ju med astronomiska observatorier, ju högre desto bättre.  Det kan vara på vulkantoppen La Palma eller i Anderna i Chile. 

Det är ett privilegium att få syssla med det man verkligen tycker om. För mig är astronomin och vetenskapen nog lite av en livsstil. Där finns ett intellektuellt djup som skarpt kontrasterar mot mycket av den ytlighet som ofta kännetecknar det moderna samhället. Men inte bara det. Där finns skönhet och mystik och filosofi. Alldeles oerhört spännande, det behövs inget utrymme för vidskepelse eller övernaturlighet. Och utmaningen att försöka förstå vårt universum försvinner aldrig.

För min egen del har jag alltid upplevt  en glädje med att försöka förmedla fascinationen och aha-upplevelserna.  En fascination som finns kvar även femtio år efter första måntitten. "Jakten på liv i universum" är ett led i min strävan att sprida intresset och kunskapet, en annan är min föreläsarverksamhet. Nedan finns lite exempel på detta. Titta gärna även in på www.livetochuniversum.se. Välkommen att kontakta mig!

Share
TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT