Fel
  • Ett fel uppstod vid laddning av flödesdata

Hur snabbt bildas planeter?

141105 ALMA HL 03

Foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

ALMA, världens största radioteleskop, gav nyligen en unik bild av ett solsysten i vardande. Stjärnan HL Tau anses bara vara en miljon år gammal vilket innebär att förstadiet till planetbildning går betydligt snabbare än vad man hittills känt till.  Bilden ovan visar skalenligt det studerade systemet jämfört med vårt eget solsystem (till Neptunus).

ALMA består av 54 st 12 meters och 12 st 7 meters individuella radioteleskop, som är utplacerade på en högplatå på 5000 m höjd i norra Chile.  Det maximala avståndet mellan två teleskop är 16 km och med sofistikerad teknik (s k apertursyntes) är det möjligt att erhålla den bildskärpa som ett enda 16 km:s radioteleskop kan ge. Ett radioteleskop arbetar ju med radiovågor, i ALMAs fall mellan 0.1 - 1 mm, Detta innebär att kan se igenom en del materia och där bakom studera objekt som i första hand utstrålar värme.

HLTauFoto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

HL Tau är en alltså en ung stjärna som ligger i ett stjärnbildningsområde i stjärnbilden Oxen. Bilden ovan visar  hur Hubbleleskopet avbildar motsvarande område, med den nya ALMA-bilden infälld och positionsmarkerad. Bildskärpan i ALMAs bild (som ju är översatt till synlig färgskala) är densamma som för Hubbles bästa bilder, ca 0.035 bågsekunder. För ett markbaserat optiskt observatorium ligger bra bildkvalitet på ca 1 bågsekund, även om sk adaptiv optik numera kan ge ännu bättre bildskärpa.

Stjärnor som HL Tau bildas inom moln av gas och damm genom gravitation. Systemet roterar från början och avplattas, varefter dammpartiklar successivt sätter sig ihop och gradvis bildar sand, småsten och större klippblock. Ur detta bildas asteroider, kometer och planeter. Större planeter sveper sin omgivning fri från partiklar vilket ger ringliknande strukturer.


Mer information finns på ALMA:s pressmeddelande.

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT