Livet har överlevt trots allt

cretaceous-tertiary extinction event 1

För ca 65 miljoner år sedan träffades jorden av asteroid med en storlek på ca 10 km. En enorm formation, Chicxulubkratern, blev resultatet, som man fortfarande ser spåren av i Mexikanska golfen. Katastrofen blev global genom att enorma mängder stoft och vatten ånga spreds i atmosfären. Tsunamivågorna bör ha varit enorma. Detta tog knäcken på många djurarter, framför allt dinosaurierna. Och vi andra fick chansen.
Så frågan om livets uppkomst och utveckling är fascinerande. Är intelligensens framväxt en oundviklig följd av Darwins evolutionsteori eller är vi människor bara produkten av en serie slumpmässiga händelser som skulle kunna ha utfallit helt annorlunda?

{flike}

 

Kommentera

Spår av liv i stratosfären mystifierar

diatom

 

Brittiska forskare har  hittat spår av liv i jordens stratosfär, på 25 km:s höjd. Det förefaller vara ett fragment av skalet till en kiselalgsliknande organism. Upptäckarna föreslår att fragmentet kommer ifrån rymden.

Läs mer...

Nordiskt nätverk för astrobiologi

cateye

Det nordiska nätverket för astrobiologi bildades 2007 och har nu 17 medlemmar i form av institut eller universitet i sju länder. Där finns astronomer men även geologer, biologer, filosofer, m fl. Man avser att förstärka det nordiska samarbetet inom den nya och breda disciplinen astrobiologi.

Läs mer...

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT