Invasion från Mars?

invasion

NASA/Wikipedia

När H G Wells 1898 skrev sin berömda roman "Världarnas krig" var allmänheten i hög grad mottaglig för en sådan eventualitet. Ett par decennier tidigare hade man kunnat rikta kraftfulla teleskop mot planeten Mars och tyckt sig se tydliga tecken på konstgjorda konstruktioner i form av kanaler. Percival Lowell blev snart den främste förespråkaren för existensen av en avancerad marscivilisation. Han var dessutom en skicklig kommunikatör, så hans uppfattning färgade via dåtida massmedia även allmänhetens inställning till  utomjordingar.

1938 lyckades Orson Welles skrämma upp stora delar av den amerikanska allmänheten i en radiodramatisering av "Världarnas krig". Han justerade Wells berättelse en aning, de första marsfarkosterna landade i hans radiopjäs i Grover's Mill I New Jersey på amerikanska östkusten. I dag finns ett monument till åminnelse av denna fiktiva invasion.  

I historien besegras marsianerna till slut av den jordiska bakteriefloran  som de inte hade någon resistens mot. Intressant nog har det i betydligt modernare tid spekulerats i att bakterier från Mars faktiskt kan ha "invaderat" jorden. 1984 hittade man en meteorit i Antarktis som troligen kom till jorden för ca 13000 är sedan efter att ca 15 miljoner år tidigare slitits från Marsytan. 1996 publicerades en analys av meteoriten, bl a en bild som påstods visa en bakterieliknande organism. Resultatet har dock sedermera starkt kritiserats. Frågan om huruvida det finns har eller funnits liv på Mars är fortfarande öppen, men de kommande årens marsutforskning bör kunna ge ett slutgiltigt svar.

{flike}

 

Kommentera

Panspermiteorin får renässans?

panspermi

 

En grupp forskare från England och Sri Lanka hävdar att en meteorit som föll i december på Sri Lanka innehåller fossil av  biologiskt material. Om detta stämmer skulle kan innebära att det finns liv även på andra platser i universum. Panspermiteorin - att livet sprids i universum via meteorer eller kometer - får därmed en förnyad aktualitet.

Läs mer...

ESA och Ryssland samarbetar

Exomars

ESA och Ryssland har kommit överens om ett samarbete för att skicka två rymdsonder till Mars. Projektet går under namnet ExoMars och syftet är att leta efter liv på planeten. Två sonder skall skickas iväg enligt planerna,  år 2016 och 2018.

Läs mer...

Curiosity gräver på Mars

curiosity

NASA/JPL-Caltech/MSSS

NASA:s marslandare Curiosity fortsätter framgångsrikt  sina undersökningar på Marsytan. Nyligen använde man en borr för att göra hål i en sten för att sedan analysera materialet i detalj. Mer info.

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT