Är jordar sällsynta?

fermi

NARA

När Enrico Fermi vid en lunch 1950  ställde den berömda frågan "Var är de?" , förstod hans kollegor genast vad han menade. Det fanns ju mycket som talade för att livet borde vara allmänt spritt i Vintergatan. Man visste att det fanns minst 100 miljarder stjärnor i Vintergatan, en hel del av dem ganska lika solen. Och livet på jorden hade inte utvecklats till högre intelligens förrän under den senaste miljonen åren. Eftersom universum och galaxen är tusentals miljoner år gammal, nog borde väl livet uppkommit och utvecklats långt tidigare någon annanstans? Och sedan blir ju frågan: Var slutar en intelligent civilisations utveckling? Borde inte någon redan ha koloniserat hela galaxen, någon som vi på jorden borde ha märkt av för länge sedan?

Man brukar tala om det "Stora Filtret", något som hindrat galaxen från att redan vara överkoloniserad. Det diskuteras ingående bl a av Nick Bostrom, svensk filosof, som menar att detta filter   finns, antingen i historisk tid eller i framtiden. Fanns det i historisk tid ((som en mycket smal flaskhals, kanske att livet uppkom, eller att det bildade intelligens)  har mänskligheten passerat det. I annat fall kan en väntande katastrof finnas framför oss.

Kommentera

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT