Massor av civilisationer?

frank-drake

Drakes formel sammanfattar på ett elegant sätt några av de viktigaste faktorerna som man behöver känna till för att på allvar kunna diskutera existensen och frekvensen av andra civilisationer. Drake hade knappast själv trott att denna formel skulle bli så känd när han inför ett möte 1961 i Green Bank funderade på dagordningen.

Det finns åtskilliga både invändningar till och utvidgningar av formeln. Begreppet "beboelig zon" har fått ny innebörd i och med att det verkar troligt att livsvänliga miljöer kan förekomma baserade på andra energikällor än en stjärna (jfr Jupiters måne Europa). En annan modifikation är att en civilisation kan tänkas uppkomma flera gånger på samma planet. Detta hänger naturligtvis samman med en civilisations livslängd men också med en planets livslängd. I jordens fall blev betingelserna för högre liv goda för närmare en miljard år sedan men vår planet bör ha liknande förhållanden i ytterligare ett par miljarder år. 

Formeln har heller inte hänsyn till möjligheten att civilisationer kan tänkas expandera till nya planetsystem. Dessutom menar en del att det saknas en faktor som tar hänsyn till en civilisations vilja till att verkligen kommunicera, dvs att aktivt göra försök att kontakta andra civilisationer. Praktiskt taget alla hittillsvarande mänskliga utåtriktade meddelanden har antingen varit slumpmässiga eller rent symboliska.

Av alla faktorerna i formeln är den angående en civilisations livslängd den som påverkar resultatet mest. Under alla omständigheter måste de enorma avstånden i galaxen beaktas och därmed samtidigheten. Det är inte självklart att civilisationer existerar i samma tidsepok och därmed överhuvudtaget har möjligheten att kommunicera.

blog comments powered by Disqus

 

Share
TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT