Plato blir ny exoplanetjägare

plato3

 Bild: ESA

PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) blir ESA:s nya satsning på utforskningen av exoplaneter. Projektet utsågs nyligen till den tredje komponenten  i det europeiska sk medelstora rymdprogrammet. Det övergripande syftet är att utforska förutsättningarna för hur planeter bildas och för hur liv uppstår.

Tanken är att den ska kunna upptäcka och karakterisera ett stort antal närbelägna exoplaneter med en noggrannhet på 2 % i radie och 10% i massa, dessutom bestämma moderstjärnans ålder med noggrannhet på 10%. Uppskjutningen är planerad till 2024 och den kommer att ha en beräknad livstid på ca sex år.

Bilden ovan visar två olika förslag till utforming av satelliten.

PLATO kommer att vara både lik och olik den framgångsrika Keplersatelliten. Liksom Kepler kommer den att använda transitmetoden för att upptäcka och studera exoplaneter. Metoden innebär ju att mycket noggrannt övervaka ljuset från många stjärnor för att avgöra när något objekt passerar framför stjärnan och skymmer den.

PLATO förbättrar och utvidgar dock kraftigt Kepler-satellitens observationssätt. Tanken är att en hel uppsättning av mindre teleskop ska övervaka en större del av himlen. En preliminär plan talar om att 32 olika kameror ska täcka ett synfält på över 2000 kvadratgrader och studera stjärnor svagare än åttonde magnituden. Detta synfält är ca 20 gånger större än Kepler-satellitens.  Samtidigt är fyra andra teleskop avsedda för snabbare observationer av ljusstarka stjärnor, mellan 4-8 magnituden. Dessa är för ljusa för att kunna observeras med Kepler.  Sådana detaljerade studier av ljusstarka stjärnor kan lätt kompletteras med andra radialhastighetsbaserade undersökningar.

 

plato4

 

Figuren visar ett urval exoplaneter kända 2014, nämligen s k superjordar, med massor mindre än tio jordmassor eller radier mindre än tre jordradier. X-axeln visar planeternas avstånd till sin moderstjärna (jordens=1). Y-axeln visar deras moderstjärnas massa (solens=1). Den gröna markeringen visar var den beboeliga zonen finns. Som synes är mycket få planeter kända i detta område. Med PLATO förväntar man sig kunna hitta hundratals nya planeter i detta område. 

 

Mera information finns på

ESA:s Plato hemsida

 

 

 

 

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT