Officiella namn till exoplaneter

exomoon

Bild: IAU/L. Calçada

För första gången ger Internationella Astronomiska Unionen (IAU) möjlighet för allmänheten att hjälpa till att ge de nya exoplaneterna riktiga namn, inte bara vetenskapliga beteckningar. Man organiserar nu en världsomfattande tävling där astronomiföreningar och andra astronomiorienterade ideella organisationer ska kunna föreslå namn till IAU. Tanken är att allmänheten via webbsidan  "NameExoWorlds" ska kunna lämna in förslag.  Denna sida är nu under utarbetande i ett samarbete mellan IAU och Zooniverse. IAU sätter upp ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att ett namnförslag ska kunna bli officiellt. Läs mer på

IAU: Pressmeddelande

IAU: Bakgrund och regler

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT