715 nya exoplaneter

 exo715

Bild: NASA

Keplerprojektet är långtifrån slut trots att satelliten inte längre fungerar fullt ut. Den 26 februari släppte NASA hela 715 ytterligare exoplanetupptäckter. Nästan 95 % av de nyupptäckta planeterna är mindre än Neptunus. Detta innebär att man nu har hittat många mindre planeter vilket tycks bekräfta att dessa är vanliga.

Upptäckterna har gjorts bland de kandidatplaneter som  Kepler hittat under de senaste åren. Med hjälp av statistiska metoder har man främst fokuserat på sådana system som har flera planeter . Som ses i nedanstående diagram har de flesta planeterna massor mellan Neptunus och Jordens.

 

multi

Bild: NASA

 

Man konstaterar också att de flesta har korta omloppstider, dvs ligger nära sina moderstjärnor. NASA rapporterar dock att åtminstone fyra stycken ligger i den s k beboeliga zonen.

 

Mer info:

Vetandets Värld 28 februari med författaren.

NASA:s pressmeddelande.

Vetenskapliga rapporter:  Lissauer et al, 2014 (PDF, 14MB); Rowe et al, 2014 (PDF, 8MB)

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT