Sjuorna på Oxievångsskolan

 

IMG 2139Oxievångsskolan i Oxie i sydöstra Malmö satsade nyligen på ett stort projektarbete för alla sjundeklassare, där astronomin var ett ledande tema. Peter Linde inledde med att hålla en föreläsning i skolans fina aula. Med "Liv i universum" som grund inledde han med att ge en snabb översikt om planetsystemets och universums storleks- och avståndsförhållanden. Efter att ha diskuterat livets ryckvisa och slumpartade utveckling på jorden  kom han in på vilka möjligheter dagens forskning ser för att hitta liv på andra platser. I första hand inom planetsystemet (t ex på planeten Mars), men också huruvida det kan finnas jordlika planeter med liv bland de över 2000 nyupptäckta planeter som man idag har hittat, kretsande runt andra st järnor än vår egen sol.

 

IMG 2145IMG 2141

Skolans fem klasser i åk 7 var intresserade åhörare.                   Föreläsningen  videoinspelades och återfinns på youtube.

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT