Kött och blod eller kisel och elektroner?

semitjov3

© Eugen Semitjovs Minnesfond & www.scifiheaven.com

Att spekulera över eventuella utomjordingars utseende är lika svårt som fantasieggande. Det räcker med att se det myller av radikalt olika lösningar som naturen givit möjlighet till här på jorden. I den mångfald av olika miljöer som sannolikt finns ute på exoplaneterna kanske frihetsgraderna är ännu större. Samtidigt är kanske frågeställningen närmare kopplad till frågan om mänsklighetens egen framtid än vad man skulle tro vid första anblicken.

Det finns framtidsfilosofer som är övertygade om att människan ganska snart, inom detta århundrade, kommer att vidareutvecklas till supervarelser, med en helt annan kapacitet än vad som är vanligt nu. Bland dem finns Ray Kurzweil och Nick Bostrom. De pekar på den enorma potential som ligger i bl a nanoteknologin, articifiell intelligens och genetisk ingenjörskonst.  En superintelligens kan kanske utvecklas antingen genom en ren vidareutveckling av den pågående datorrevolutionen. Eller kanske i kombination med att göra noggranna simuleringar av hur den mänskliga hjärnan fungerar. Den europeiska storsatsningen  "The Human Brain Project" är ett steg på den vägen.

Under alla omständigheter utvecklas mänsklighetens teknologiska omgivning i rasande fart. Kanske är det snart dags även för själva människan? Om mänskligheten övergår i en ny och annorlunda fas i sin utveckling är det vanskligt att förutspå motiv och intressen för en sådan kultur. Denna utveckling kanske har gångt mycket långt hos mer avancerade civilisationer och kan kanske utgöra en tänkbar förklaring till Fermis paradox.

{flike}

Kommentera

Barnens utomjordingar

På Malmöfestivalen 2009 arrangerade Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe en teckningsverkstad för barn och ungdomar. Det blev en succé och över 200 teckningar gjordes. Här presenteras ett litet urval av dem.

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT