Fortbildning av lärare

IMG 0618

TI NO 1Rymden är spännande för dagens skolungdom. Lärarna behöver då själva fortbilda sig för att hänga med i den snabba utvecklingen. Peter Linde föreläste på lärardagar både i Malmö och i Stockholm.

I Malmö arrangerades den 14 mars en s k  Ma/Nv biennette, vilket är en konferens för lärare som undervisar i matematik och naturvetenskap inom för-, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. Ett 60-tal lärare hade anmält sig för att lära sig mer om rymden och möjligheterna till att någon annanstans hitta liv i universum.

I september gjordes sedan i Stockholm en liknande föreläsning på Teknologisk Institut, som arrangerade en särskild utbildningskurs för lärare.

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT