Det extremt stora teleskopet

eelt

ESO

Astronomin i allmänhet och exoplanetforskningen i synnerhet befinner sig i en guldålder. De stora framstegen har allttid varit kopplande till teknologiska landvinningar. En rad spännande astronomiska teleskop är på väg att realiseras. I ett stort europeiskt samarbete lägger man nu sista handen vid planerna att bygga världens största optiska teleskop, "European Extremely Large Telescope", E-ELT. Det kommer att ha en segmenterad spegel på närmare 40 meters diameter och därmed fånga in mer ljus än något annat teleskop, t ex drygt 200 gånger mer än Hubbleteleskopet. Med hjälp av sk adaptiv optik siktar man också på en extremt hög skärpa. De mekaniska, elektroniska och optiska kraven på konstruktionen är enorma, den nödvändiga precisionen ligger på nanometernivå.

Konstruktion avses påbörjas i slutet av 2013. Inom exoplanetforskningen förväntas EELT ha möjlighet till att i detalj studera det direkta ljuset från exoplaneter, för att i spektrum kunna leta efter indikationer på biologiska signaturer.

{flike}

blog comments powered by Disqus

 

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT