Nordiskt nätverk för astrobiologi

cateye

Hubble

Det nordiska nätverket för astrobiologi bildades 2007 och har nu 17 medlemmar i form av institut eller universitet i sju länder. Där finns astronomer men även geologer, biologer, filosofer, m fl. Man avser att förstärka det nordiska samarbetet inom den nya och breda disciplinen astrobiologi.

Man organiserar vetenskapliga möten och satsar också på att förbättra och utveckla kurser och undervisning inom området. I Höör arrangeras till exempel två konferenser i juni, först "First International Workshop on Education in Astrobiology", med pedagogisk inriktning och därefter   "Isotopes as diagnostic tools in astronomy, geology and biology". För mer info se här.

Share
TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT