Hur långt har vi nått ut?

 

MilkyWayRadio

 

Bilden ovan (klicka för större skala) är en konstnärs uppfattning om hur vår galax, Vintergatan, ser ut ovanifrån. Den är baserad på nuvarande bästa tillgängliga data om galaxen. Diametern av dess synliga delar är ca 100000 ljusår. Satelliten Gaia håller för övrigt för närvarande på med att kraftigt förbättra detaljerna i delar av denna bild.

Den lilla svarta ramens centrum är platsen där vårt solsystem håller hus. I den uppförstorade delen syns en blå prick. Diametern på denna motsvarar 200 ljusår. Så långt har de första av våra signaler hittills kunnat nå. Det kan också noteras att rymdfarkosterna Voyager 1 och 2, som är på väg ut i den interstellära rymden, hittills har nått 1/100000 av denna sträcka. De rör sig ca 18 000 gånger långsammare än radiosignalerna.

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT