Dvärgen med sju planeter

 trappist1fL

 Illustration: NASA

 

trappist

En liten och ljussvag stjärna i stjärnbilden Vattumannen har visat sig ha sju planeter. Den urspungliga upptäckten gjordes av ett team lett av den belgiske astronomen  Michaël Gillon, med användning av ett mindre 60 cm teleskop på ESO, La Silla (se bild till höger). Vidare observationer med bl a Very Large Telescope och infrarödrymdteleskopet Spitzer har nu avslöjat mer. Det visar sig att det finns inte mindre än sju planeter i banor runt denna stjärna, samtliga av liknande storlek som jorden.  Av dessa anses tre stycken ligga i den beboeliga zonen, dvs där värmeinstrålningen tillåter flytande vatten.

 

trappist1 system

Illustration: NASA

Figuren ovan visar hur systemet ser ut. Egentligen påminner det mest om ett uppskalat Jupitersystem. Trappist-1 är alltså en mycket liten och ljussvag stjärna (10 ggr mindre än solen, 2000 ggr ljussvagare). Att man överhuvudtaget kunnat upptäcka planeterna beror på att systemets banplan råkar ligga mycket exakt riktat mot jorden. Därmed går de att upptäcka med transitmetoden, dvs att planeterna successivt passerar framför sin moderstjärna.

Alla planeterna ligger mycket nära sin stjärna, långt innanför Merkurius motsvarande bana runt solen. Vidare studier visar att så täta planetsystem inte bara har bunden rotation i förhållande till moderstjärnan (dvs alltid vänder samma sida mot den), utan också har omloppsbanor som är gravitationellt bundna till varandra. Detta förklarar varför ett så tätt  system ändå kan vara stabilt.

Mycket lite om planeterna är känt, förutom att de tycks vara jordlika, dvs stenplaneter istället för gasplaneter. Det är tveksamt om någon av planeterna har förutsättningar för liv. Till exempel utsätts de för mycket starkare extrem ultraviolet strålning än vad jorden gör, vilket påverkar en eventuell atmosfär. 

Men planetsystemet utgör under alla omständigheter en mycket spännande upptäckt och kommer med säkerhet att få mycket uppmärksamhet även i framtiden, då t ex världens största teleskop, E-ELT, så småningom kommer att riktas mot det.   

 

Mer info:

Grundläggande data
Trappists egen hemsida
Observationer av extrem UV

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT