Stenplanet av jordtyp hittad

Kepler-78bB

Bildkälla: Karen Teramura (UHIfA)

För första gången har forskarna hittat en planet med en täthet som är mycket lik jordens. Det betyder att dess allmänna sammansättning också bör vara lika jordens, en stenplanet med en kärna av järn, nickel och mineraler. Dock är den mycket het.

 

Planeten hittades i våras av Keplersatelliten och fick namnet Kepler-78b. Den förmörkade alltså regelbundet sin moderstjärna en liten aning vilket satelliten kunde detektera. Detta ger ett mått på storleken, som visade sig vara bara något större än jordens. Dess massa kan däremot inte fastställas på detta sätt. Nu har det emellertid gjorts kompletterande observationer med radialhastighetsmetoden, med vilken en massbestämning kan göras. Därmed kunde även planetens täthet bestämmas, nämligen till 5.57 g/cm3. Då jordens täthet är 5.52 g/cm3 är de alltså mycket lika i detta avseende.

De kompletterande observationerna gjordes dels med den nyligen invigda  Harps-N spektrografen kopplad till det italienska 3.6 m teleskopet (TNG) på La Palma, dels med HIRES-spektrografen på Keck-observatoriet.

Den nyupptäckta planeten är dock ingen plats för liv, dess bana ligger ca 100 gånger närmare moderstjärnan än vad jordens gör i förhållande till solen. Detta ger den en extremt kort omloppstid på bara 8.5 timmar, vilket i sin tur innebär att den har en mycket het yta, temperaturen uppskattas till ca 2600 °C. Det korta avståndet till moderstjärnan anses svårt att förklara, i varje fall bör stjärnan inte kunnat ha bildats på det avståndet.

Mer info:

http://exoplanet.eu/catalog/kepler-78_b/#10649

http://arxiv.org/abs/1310.7987

http://www.tng.iac.es/news/2013/10/30/exoplanet/

http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-releases/Kepler-78b/

 

 

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT